GymFed

Historiek

Turnkring GymKa is in 2005 ontstaan uit de fusie van Wilskracht (1955) en Gym Fasia (1997) nadat hun respectievelijke federaties STB (Socialistische Turnbond) en VTL (Vlaamse Turnliga) ook al gefusioneerd waren.

Aan de basis van deze fusie lag ook een vruchtbare samenwerking uit het verleden: uitwisselen van trainers, gezamenlijke aankoop van een tumblingbaan, het laten samenvloeien van groepen, ...

Toen Gym Fasia in 2003 het initiatief nam om het gebouw in de Vogelenzangstraat te huren, sprong Wilskracht meteen mee op de kar waardoor we in januari 2004 samen een turnzaal konden betrekken, gevuld met alle toestellen van Wilskracht en Gym Fasia.

Nadat het eerste project voor een eigen nieuwe turnzaal in sportpark Heikant een halt werd toegeroepen, hebben we eind 2015 een grondig renovatieproject van de zaal gestart, waarvan het resultaat eind 2017 mag gezien worden.