GymFed

Kidsdance

We werken op een speelse wijze aan de bewegingsontwikkeling van het kind, waarbij het dansplezier centraal staat. De lessen zijn zeer gevarieerd en via dans en beweging stimuleren we het kind om de mogelijkheden van zijn lichaam op spontane manier te ontdekken en beleven. Door het aanleren van kleine, eenvoudige choreografieën leren we het kind zich bewust te worden van ruimte, (samen)dans en muziek.