GymFed

Young adults

Vanaf 18 jaar kan je terecht op vrijdag. Hier ligt het aanleertempo wat hoger en worden ook moeilijkere danscombinaties aangeleerd. Enige danservaring is aangewezen. Per les krijg je 2 à 3 verschillende dansen aangeleerd gedurende sessies van 6 à 8 weken.Lesgevers